Biwalentne podgrzewanie ciepłej wody użytkowej dla domów jednorodzinnych

1. Kolektor słoneczny
2. Grupa pompowa
3. Podgrzewacz biwalentny c.w.u.
4. Kocioł gazowy
5. Instalacja grzewcza