Instalacje do przygotowania c.w.u. z podgrzewaczem wstępnym i podstawowym dla domów wielorodzinnych lub modernizacji systemu grzewczego

Stosowanie podgrzewaczy wstępnych instalacji słonecznej (2-lewa strona) oraz podstawowych podgrzewaczy instalacji dodatkowego źródła ciepła (2-prawa strona) znajdują zastosowanie w budynkach o równomiernym profilu zużyciu ciepłej wody użytkowej jak na przykład domy wielorodzinne. Instalacja słoneczna (3) podgrzewa c.w.u. wstępnie, zaś instalacja dodatkowego źródła ciepła (5) dogrzewa ją do wymaganej temperatury poboru. W celu wykorzystania pojemności obu podgrzewaczy przez instalację słoneczną stosuje się pompę przeładowującą. Ideą jej zastosowania jest wygrzanie obydwu podgrzewaczy c.w.u. energią promieniowania słonecznego.


1. Grupa pompowa
2. Podgrzewacz wstępny (lewa strona) oraz podgrzewacz podstawowy (prawa strona)
3. Kolektory słoneczny
4. Automatyka
5. Kocioł grzewczy