Wspomaganie centralnego ogrzewania kotłem na paliwo stałe dla domów jedno i wielorodzinnych

Względy ochrony środowiska wymuszają wykorzystywanie kotłów na paliwo stałe (np. na Holzgaz) do wspomagania pracy układu grzewczego. Kocioł na paliwo stałe może oddawać ciepło do instalacji grzewczej, gdy temperatura powrotu z instalacji grzewczej jest niższa niż temperatura czynnika obiegowego z kotła na paliwo stałe. W przypadku właściwego doboru zastosowany kocioł na paliwo stałe może w znakomity sposób zredukować koszty eksploatacyjne standardowego ogrzewania budynku np. urządzeniem na gaz płynny, olej opałowy itp.