Wspomaganie centralnego ogrzewania powietrzną pompą ciepła dla domów jedno i wielorodzinnych

Względy ochrony środowiska wymuszają wykorzystywanie powietrznych pomp ciepła do wspomagania pracy układu grzewczego. Powietrzna pompa ciepła może oddawać ciepło do instalacji grzewczej, gdy temperatura powrotu z instalacji grzewczej jest niższa niż temperatura czynnika obiegowego pompy ciepła. Korzystne jest więc w tym przypadku wykorzystywanie grzejników o dużej powierzchni wymiany ciepła lub ogrzewania podłogowego. W przypadku właściwego doboru zastosowana powietrzna pompa ciepła może w znakomity sposób zredukować koszty eksploatacyjne standardowego ogrzewania budynku np. urządzeniem na gaz płynny, olej opałowy itp.