Wspomaganie centralnego ogrzewania powietrzną pompą ciepła szczególnie dla obiektów komercyjnych

Względy ochrony środowiska wymuszają wykorzystywanie powietrznych pomp ciepła do wspomagania pracy układu grzewczego. Powietrzna pompa ciepła może oddawać ciepło do instalacji grzewczej, gdy temperatura powrotu z instalacji grzewczej jest niższa niż temperatura czynnika obiegowego pompy ciepła. Korzystne jest więc w tym przypadku wykorzystywanie grzejników o dużej powierzchni wymiany ciepła lub ogrzewania podłogowego. W przypadku właściwego doboru zastosowana powietrzna pompa ciepła może w znakomity sposób zredukować koszty eksploatacyjne standardowego ogrzewania budynku np. urządzeniem na gaz płynny, olej opałowy itp.