Dotacje 45% na kolektory słoneczne

Wysokość dotacji na kolektory słoneczne wynosi 45% kosztów zakupu wraz montażem przy założeniu, że jednostkowy koszt kwalifikowany nie przekroczy 2500 zł brutto / 1m2 całkowitej powierzchni kolektorów. Dotacja na kolektory słoneczne związana jest z kredytem bankowym i przeznaczona jest na jego częściową spłatę. Kredyt może zostać udzielony na wyższą kwotę, ale dotacją objęta będzie tylko ta część, kwalifikująca się do dotacji. W praktyce efektywna dotacja jest nieco niższa niż zakładane 45%, co wynika z obowiązków podatkowch i kosztów obsługi kredytu.

Dla kogo?
Dotacje na kolektory słoneczne kierowane są do osób fizycznych, w tym również do osób prowadzących działalność gospodarczą, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych a także do osób prawnych.

Jak uzyskać dotację?
1. Zgłoś się do nas aby uzyskać wymagane przez bank dokumenty (wycena i projekt wykonawczy).
2. W oparciu o otrzymane dokumenty wypełnij wniosek kredytowy z banku oraz wniosek o dopłatę z NFOŚ i GW na spłatę 45% kredytu.
3. Po przeprowadzeniu odbioru technicznego wyszystkie faktury (za projekt, zakup kolektorów i montaż) przedłuż w banku udzielającym kredytu.

Więcej informacji na stronie Banku Ochrony Środowiska