Ogrzewanie olejowe

Kotły olejowe obok kotłów gazowych są jednymi z najbardziej popularnych urządzeń grzewczych. Kotły te stosowane są zwłaszcza na obszarach nie objętych siecią gazową. Kotły olejowe mają zbliżoną budowę do kotłów gazowych - główną różnicą są stosowane palniki. W kotłach olejowych instaluje się palniki nadmuchowe (wentylatorowe) z regulacją jedno- lub dwustopniową. W przypadku urządzeń z regulacją jednostopniową zmiana wydajności kotła następuje poprzez włączenie lub wyłączenie palnika. Urządzenia z palnikiem dwustopniowym pracują na pierwszym stopniu z mniejszą mocą, a na drugim z mocą nominalną. Palniki z regulacją dwustopniową są bardziej ekonomiczne.

Średnia sprawność kotłów olejowych wynosi od 92 do 94%. Im wartość ta jest niższa, tym większe zużycie paliwa, a tym samym wyższe koszty eksploatacji.