Natura jest znakomitym dostarczycielem energii - zatrzymuje ciepło słoneczne w ziemi oraz w powietrzu.

Pompy ciepła pozwalają w prosty i niemal bezpłatny sposób (80% energii dostarcza natura) korzystać z energii drzemiącej w naturze. Dzięki temu w znaczący sposób ograniczycie Państwo swoje bieżące wydatki.
Pompa ciepła zasadą działania zbliżona jest do lodówki. Lodówka pobiera wewnętrzne ciepło z produktów żywnościowych i oddaje je na zewnątrz do pomieszczenia. Przemiany termodynamiczne i podstawowe elementy konstrukcyjne dla pompy ciepł i lodówki są w zasadzie identyczne - jedyną różnicą jest efekt pracy obu urządzeń oraz ich zastosowanie. Lodówka ma chłodzić produkty spożywcze, czego efektem ubocznym jest ogrzewanie pomieszczenia w którym ona się znajduje. Pompa ciepła ma grzać budynek, a efektem ubocznym w tym wypadku jest chłodzenie tzw. dolnego źródła ciepła.

Istotnym tutaj jest transport ciepła, który odbywa się za pomocą nośnika ciepła. Nośnik pobiera ciepło z otoczenia ziemi i transportuje je do pompy ciepła, a dalej do parownika. Parownik konstrukcjnie przypomina wymiennik płytowy gdzie między sąsiednimi płytami znajdują się: czynnik chłodniczy, posiadający wyjątkowo niską temperaturę wrzenia, oraz nośnik ciepła. Pod wpływem temperatury nośnika ciepła czynnik chłodniczy wrze - odparowuje, a sprężarka skrapla parę oraz podwyższa ciśnienie. Podnosi się wówczas rownież temperatura do wyznaczonego poziomu i powstaje strumień ciepła. Para oddaje zdobyte ciepło do gorącej wody i przechodzi w stan ciekły. Zawór dławiący obniża ciśnienie z powrotem do pierwotnego poziomu - ciecz ochładza się dalej i obieg rozpoczyna się na nowo. Ciepło może być znowu pobierane i oddawane do systemu grzewczego.