Ogrzewanie hal

Obiekty o dużej kubaturze wymagają specjalnego podejścia w tematyce ogrzewania tak aby ogrzewanie hal, magazynów i innych tego typu obiektów było jak najbardziej efektywne. Zwykle w przypadku obiektów wielkopowierzchniowych wykorzystuje się takie urządzenia grzewcze jak nagrzewnice i promienniki. Z punktu widzenia użytkownika końcowego bardzo istotne jest dopasowanie rozwiązań technologicznych do charakterystyki obiektu. Często stosuje się rozwiązania mieszane, łącząc tradycyjne ogrzewanie grzejnikowe z nagrzewnicami lub promiennikami przy czym ogrzewanie grzejnikowe stosowane jest zwykle w pomieszczenia biurowych natomiast nagrzewnice i promienniki bezpośrednio na hali.

Korzystając z wieloletniego doświadczenia w dziedzinie ogrzewania obiektów wielkopowierzchniowych przygotowujemy projekty, dobieramy odpowiednie urządzenia, z uwzględnieniem charakterystyki obiektu, a następnie wdrażamy projekt wykonując wszystkie instalacje zgodnie z przyjętymi założeniami.

Z uwagi na to, że koszty ogrzewania obiektów wielkopowierzchniowych stanowią poważny koszt utrzymania tego typu obiektów szczególną uwagę zwracamy na to aby wybrane rozwiązanie technologiczne było możliwie enonomiczne podczas eksploatacji, nie pomijając przy tym równie istotnej kwestii jaką są koszty, które właściciel musi ponieść na wykonanie instalacji grzewczej.